080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Varnostni načrt

Kaj je varnostni načrt:

 • varnostni načrt je del projekta za izvedbo pri gradbenih delih;
 • zagotoviti ga mora naročnik ali nadzornik projekta;
 • z zagotovitvijo varnostnega načrta investitor izpolni del svojih obveznosti za zagotavljanje varnosti izvajalcev;
 • investitor je od leta 2002 soodgovoren za varnost na svojem gradbišču.

 

Zakaj za izdelavo varnostnega načrta izbrati nas:

 • za področje varnosti na gradbiščnih in začasnih deloviščih smo strokovno usposobljeni;
 • imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja varnosti na gradbiščih;
 • smo ažurni in stalno dosegljivi;
 • storitve opravljamo za pošteno ceno;
 • ne bomo vam prodali več, kot vaš objekt potrebuje;
 • med gradnjo lahko izvajamo tudi naloge koordinatorja v fazi izvajanja projekta;
 • naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne.

Cena: od 250 € + DDV

Cena za varnostni načrt za enostanovanjsko hišo je 190€ + DDV.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas pokličite na 041/733-363 ali 01/432 1078. Lahko nam pošljete tudi e-pošto na info@projekt-varnost.si ali izpolnete kontaktni obrazec.


Podrobno:

Z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200583&stevilka=3626) (v nadaljevanju "UREDBA") se je na področju Republike Slovenije uvedla nova regulativa, ki na področju gradbeništva ureja varno delo na novih osnovah. Bistvena novost je, da "Uredba" pri gradnji določi odgovornosti investitorjev, ki do leta 2002 (ko je bila sprejeta prva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih) niso odgovarjali za poškodbe delavcev in ostalih oseb, ki so utrpeli poškodbe na gradbišču ali celo izven njega (podrtje gradbenega odra na ulico ipd).

 

Dolžnosti investitorjev so:


   1. Imenovanje koordinatorjev
   2. Varnostni načrt
   3. Prijava gradbišča

1. Imenovanje koordinatorjev


Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Varnostni načrt je del dokumentacije PZI (projekt za izvedbo), zato je potrebno njegovo izdelavo naročiti pravočasno.
Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

2. Varnostni načrt


Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

3. Prijava gradbišča


V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča.


če potrebujete "Uredbo" zahtevane storitve nas lahko najdete preko teh podatkov:

http://www.projekt-varnost.si/osebna-izkaznica/