080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Gašenje začetnih požarov in evakuacija

Kdaj potrebujemo usposabljanje za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije:

 • za vse objekte velja, da mora delodajalec imeti določene osebe, ki so uspoobljenje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Tako usposobljena oseba mora biti v času izvajanje delovnega procesa tusi prisotna v objektu. Zakonodaja predpisuje, da vam kot delodajalcu nalaga obvezno usposabljanje dela zaposlenih za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • če bi radi v vašem objektu dvignili varnostno kulturo na višjo raven;
 • ko se zavedate, da delujete v objektu, kjer lastnosti objekta ne zagotavljajo varnosti brez ustrezne usposobljenosti uporabnikov objekta.

Koliko zaposlenih usposobiti:


Za odgovorne osebe določite tolikšno število ljudi, da imate v vsaki izmeni (tudi v času bolniških odsotnosti in dopustov) zadosti usposobljenih oseb, da se prepreči širjenje požara, ter da se vse osebe lahko evakuirajo iz objekta.

 

Zakaj za to usposabljanje izbrati nas:

 • za področje usposabljanja za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije smo strokovno usposobljeni;
 • imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja varnosti in zdravja pri delu;
 • proučimo lastnosti vašega objekta, tako da te lastnosti vključimo v postopek izobraževanja in preverjanja znanja;
 • smo ažurni in vedno dosegljivi;
 • izobraževanje prilagodimo posebnostim delovnega mesta;
 • izobraževanje izvedemo na vaših delovnih mestih;
 • naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne.


Usposabljanje oseb za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije:

 • Cena: 50 €/osebo + DDV


Vaja evakuacije - vsi, ki imajo izdelan Evakuacijski načrt, so dolžni vsako leto izvesti tudi vajo evakuacije:

 • Cena: od 180 €/vajo + DDV


Demonstracija gašenja z našimi gasilniki:

 • Cena:  150 €/vajo + DDV

Za oddaljenost več kot 30 km obračunamo kilometrino in potovalni čas.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas predhodno pokličite na 01 432 1078 ali 041/733-363. Lahko nam pošljete tudi e-pošto na info@projekt-varnost.si ali izpolnite kontaktni obrazec.