080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Sistemizacija poklicev

Izdelava akta o sistemizaciji poklicev

Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem je podvrženo številnim pravilom, ki jih določajo delovnopravni predpisi. Upoštevati je potrebno tako določbe Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) kot drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.


Cenovna opredelitev

Izdelava akta Sistemizacije stane 180 € + DDV in vključuje do 3 različna delovna mesta
Vsako nadaljnjo sistemizirano delovno mesto izdelamo za ceno 35 € + DDV.

Kdaj potrebujemo sistemizacijo poklicev:

• Ob zaposlovanju novih delavcev, saj si želimo znane pogoje za zasedanje prostih delovnih mest.
• po ZDR-1 je sistemizacija obvezna za delodajalce, ki imajo 11 zaposlenih oseb ali več;
• zanjo se odločajo tudi podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi, ker imajo v načrtu nova zaposlovanja;
• pred razporeditvijo na drugo delo;
• ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo;
• ob spremembi v delovnem procesu.

Zakaj potrebujemo sistemizacijo delovnih mest?

• delodajalec je
po ZDR-1, 22 člen, 3.odstavek dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela;
• 
delodajalec, ki zaposluje več kot 11 oseb in ne sprejme akta o sistemizaciji, je lahko skladno z določbo 3. točke 1. odstavka 217 b. člena ZDR-1 kaznovan z globo od 750 do 2000 EUR;
• delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. (28. člen ZDR-1);
• v sistemizaciji delodajalec določi dolžnosti in zahteve do delavca.


Zakaj sistemizacija poklicev:

• s sistemizacijo delovnih mest delodajalec jasno predstavi organiziranost svojega delovnega procesa;
• lahko so sistemizirana le posamezna delovna mesta (koristno je, da je v aktu urejena organiziranost delovnega procesa,  oddelki, poslovne enote in  delovna področja);
• sistemizacija pomaga delodajalcu pri zaposlovanju, od objave prostih delovnih mest do sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi;
• postopek za sklenitev pogodbe o zaposlitvi se lahko prične šele, ko so dela določena v aktu o sistemizaciji (Zakon o delovnih razmerjih);
• akt o sistemizaciji je lahko za delodajalca zelo koristen, saj delavec točno ve, kaj mora delati in kaj se od njega pričakuje;
• omogoča tudi lažje utemeljevanje poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru prenehanja potrebe po opravljanju dela na posameznem delovnem mestu;

Kaj potrebujemo da lahko izdelamo sistemizacijo delovnih mest za vaše podjetje:

• Naziv delodajalca, opredelitev dejavnosti, nazive predlaganih delovnih mest.
• Neobvezno nam lahko posredujete (organizacijsko shemo, Poslovnik, kjer so opredeljena delovna področja in definirani delovni procesi, obstoječe nazive delovnih mest);
• lahko nam pišete na: info@projekt-varnost.si);
• pokličite na : 041 733 363, da se dogovorimo za izdelavo.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas predhodno pokličite na 01 432 1078 ali 041/733-363. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@projekt-varnost.si ali izpolnite kontaktni obrazec.

Kako poteka izdelava?

Posredujte nam potrebne podatke (Naziv delodajalca, opredelitev dejavnosti, nazive predlaganih delovnih mest), pripravimo vam osnutek v wordovi obliki zapisa, ki jo lahko prosto korigirate in posodabljate.