080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Izpit za upravljavca industrijskega dvigala

Kdaj potrebujemo usposabljanje za upravljavce industrijskih dvigal vodenih s tal ali iz kabine:

 • preden začnete industrijsko dvigalo uporabljati;
 • ko se odločite, da boste industrijsko dvigalo najeli ali kupili;
 • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu;
 • vsakič, ko zaposlite novega delavca;
 • vsakič, ko prvič začnete uporabljati drugačna prijemala za bremena.

 

Za katere vrste industrijskih dvigal se usposabljanje izvaja:

 • mostna dvigala;
 • konzolna dvigala;
 • enotirno dvigalo;
 • portalno dvigalo (kozičast žerjav);
 • ročno industrijsko dvigalo.

Zakaj za usposabljanje vaših zaposlenih izbrati nas:

 • za področje usposabljanja za delo z upravljanjem industrijskih dvigal vodenih s tal smo strokovno usposobljeni;
 • imamo dolgoletne izkušnje na področju usposabljanja upravljavcev dvigal;
 • smo ažurni in stalno dosegljivi;
 • izobraževanje prilagodimo posebnostim delovnega mesta;
 • izobraževanje izvedemo na vaših dvigalih;
 • naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne.

Cena: 150 €/osebo + DDV (183,00 € z vključenim davkom)

Za več udeležencev nudimo popust.

Za oddaljenost več kot 30 km obračunavamo kilometrino.

Če za usposabljanje in preverjanje znanja uporabimo vašo delovno opremo je

cena usposabljanja: 125 €/osebo + DDV.

Program usposabljanja pri naročilu za eno osebo se zaračuna 150,00 € + DDV.

Kako do nas?Podrobno:

Kot delodajalec ste dolžni svoje delavce usposabljati za upravljanje sredstev za delo, ki jih uporabljate. Za mostna dvigala, konzolna dvigala in druga industrijska dvigala za manipulacijo z bremeni vsekakor spadajo v področje usposabljanja uporabnikov. Samo upravljanja dvigala ni nevarno, dokler se ne krši pravil varnega dela in uporabe.

Poleg ustreznosti dvigala in usposabljanja upravljavcev je potrebno posebno pozornost posvečati tudi privezovalnim sredstvom, saj se v praksi dostikrat izkaže, da so ta sredstva nepravilno nameščena, slabo vzdrževana in nepravilno uporabljana. Prav tako je potrebno privezovalna sredstva tudi vsakoletno pregledovati, da se zagotovi varno obratovanje dvigala.

Ne pozabite na ustrezno označitev delovnih prostorov z ustreznimi opozorilnimi tablami, ki opozarjajo na nevarnosti, ki izhajajo zaradi obratovanja dvigala.

Za varnost dvigala je pomembno, da ga ne preobremenjujete. Čeprav ima skoraj vsako dvigalo preobremenilno stikalo je pomembno, da dvigala ne obremenjujemo z težjimi bremeni,  kot je njegova nazivna vrednost.

Za varno delovanje mora biti dvigalo tudi ustrezno servisirano in vzdrževano. V kolikor potrebujete pregled dvigala in servis, se prav tako lahko obrnete na nas, da vam priporočimo ustrezen servis.