080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Načrt evakuacije

  • Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto v primeru požara ali drugih nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.
  • Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi oz. prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta zbirajo ali zadržujejo ljudje.
  • V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžrske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.
  • Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

Načrt evakuacije je vključen v Požarni red - je njegov sestavni del. Požarna varnost v večini objektov brez Načrta evakuacije ni možna.

Za izdelavo Načrta evakuacije nas kontaktirajte na: info@projekt-varnost.si.