080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Ocena požarne ogroženosti

Za objekt, ki ga uporabljate, ali pa ste lastnik oziroma upravnik objekta, vam izdelamo oceno požarne ogroženosti. Določitev ocene požarne ogroženosti je v večini primerov vključena v ceno izdelave Požarnega reda. Ocena požarne ogroženosti je prvi korak za dosego cilja ki je: dobra požarna varnost. Ocena požarne ogroženosti je odvisna od dejavnosti, ki se ocenjevanem objektu izvaja, števila uporabnikov, višine objekta, oddaljenosti gasilske enote, tipizacije gasilske enote, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, prisotnosti poklicne gasilske enote in podobno.