Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Ocena tveganja - Izjava o varnosti z oceno tveganja


Kaj je ocena tveganja in kdaj jo potrebujemo:

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki je izdan in sprejet na osnovi strokovne podlage, ki se imenuje Ocena tveganja.
 • Ocena tveganja je po zakonodaji iz leta 2011 obveznost vsakega delodajalca (velikih, majhnih, srednjih podjetij in ustanov, samostojnih podjetnikov, kmetov ... ).
 • Ocena tveganja se izdela z namenom identifikacije nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem procesu za posameznega delavca, ocenitve verjetnosti, resnosti in pogostosti posameznih dogodkov, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih.

Kvalitetna ocena tveganja pripomore k boljšim delovnim pogojem, večjemu zadovoljstvu zaposlenih in posledično tudi večji storilnosti in večjemu dobičku podjetja.

 

Zakaj za oceno tveganja izbrati nas:
 • strokovna usposobljenost;
 • imamo dolgoletne izkušnje, zadovoljne stranke;
 • smo hitri, prijazni in ustrežljivi.
 • ocena tveganja bo narejena takoj.
 • prilagodimo se vašim zahtevam.
 • spremembe pri nas narejene ocene tveganja obračunamo po opravljenih urah.
 • smo cenovno ugodni.

Cena: od 120 € + DDV (odvisno od dejavnosti in obsega - cena je za eno delovno mesto. Za dve delovni mesti je cena 180 € za vsako naslednje pa dodatnih 50 € )


Kako do nas:

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas pokličite na 041/733-363 ali 01/432 1078.

Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@projekt-varnost.si ali izpolnete kontaktni obrazec.


Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki je izdan in sprejet na osnovi strokovne podlage, ki se imenuje Ocena tveganja.

Ocena tveganja je po trenutno veljavni zakonodaji obveznost vsakega delodajalca (velikih, majhnih, srednjih podjetij in ustanov, samostojnih podjetnikov, kmetov ).

Ocena tveganja se izdeluje z namenom identifikacije nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem procesu za posameznega delavca, ocenitve verjetnosti, resnosti in pogostosti posameznih dogodkov, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih.

Ocena tveganja je dokument, kjer izdelovalec le te identificira oziroma odkrije nevarnosti, ugotovi, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen tem nevarnostim, oceni tveganje, določi ali je tveganje sprejemljivo, določi ukrepe za za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Izjava o varnosti z oceno tveganja in ocena tveganja sta dokumenta, ki ju je potrebno dopolniti in popraviti v primeru:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
 • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.


Poleg Izjave o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec določiti posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Delodajalec je dolžan k oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja lahko naročite preko info@projekt-varnost.si