080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih

Meritve toplotnih razmer ali mikroklime


Kdaj potrebujemo preiskave delovnega okolja - toplotnih razmer ali mikroklime

 • ob uvedbi novega delovnega mesta.
 • periodično najkasneje kot je to določeno v vaši Oceni tveganja.
 • ob pritožbah delavcev.
 • ob zahtevah delovnega inšpektorja.
 • pri dokazovanju izpolnitev svojih zakonskih obveznosti ob odškodninskih in kazenskih postopkih.

Zakaj za meritve in preiskave delovnega okolja izbrati nas:

 • za področje varnosti in zdravja pri delu smo strokovno usposobljeni.
 • imamo dolgoletne izkušnje na področju preiskovanja delovnega okolja.
 • imamo ustrezen inštrumentarij in pooblastila državnega organa.
 • smo ažurni in vedno dosegljivi.
 • meritve prilagodimo posebnostim delovnega mesta.
 • naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne.


Kaj merimo:

 • toplotne razmere s preračunom indeksa toplotnega udobja.
 • osvetljenosti delovnega okolja s preračunom in ovrednotenjem, oziroma preračunom.
 • meritve hrupa v delovnem okolju s preračunom in predlaganimi ukrepi.

Delodajalec je za ustrezno varnost pri delu dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme. Čas med posameznimi pregledi ne sme biti daljši od treh let.

Pod pregled delovne opreme spada vsa oprema, ki je priključena na energetski vir in hkrati ni ročno orodje.


Cena: od 90 € + DDV