080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Vaja evakuacije

Vsi, ki imajo izdelan Evakuacijski načrt, so dolžni vsako leto izvesti tudi vajo evakuacije.