080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Pravilniki

Nudimo izdelavo pravilnikov:


-       Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti in prisotnosti drugih psihoaktivnih snovi 110€
-       Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev na delovnem mestu 80€
-       Ukrepi za zavarovanje zaposlenih pred nadlegovanjem, trpinčenjem, nasiljem na delovnem mestu 80€
-       Pravilnik o osebni varovalni opremi 80€
-       Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v družbi od 180€