Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Pravilniki

Nudimo izdelavo pravilnikov:


-       Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti in prisotnosti drugih psihoaktivnih snovi
-       Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev na delovnem mestu
-       Ukrepi za zavarovanje zaposlenih pred nadlegovanjem, trpinčenjem, nasiljem na delovnem mestu
-       Pravilnik o osebni varovalni opremi

Cena:         80 €/pravilnik