080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Pregled gradbenega odra

Kdaj potrebujemo pregled gradbenega odra:

  • po postavitvi gradbenega odra;
  • ko želite vedeti, če je vaš gradbeni oder postavljen v skladu s predpis;
  • ko gradbeni oder predajate v uporabo drugim izvajalcem na gradbišču;
  • po največ preteku meseca dni od predhodnega pregleda;
  • po nevihti in po predelavi odra.

 

Zakaj za pregled gradbenega odra izbrati nas:

  • za preglede gradbenih odrov smo strokovno usposobljeni;
  • imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;
  • smo ažurni in stalno dosegljivi;
  • naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne.

Cena: od 150 €/pregled + DDV (odvisno od kvadrature gradbenega odra)

Za oddaljenost več kot 30 km obračunavamo kilometrino.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas predhodno pokličite na 01 432 1078 ali 041/733-363. Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@projekt-varnost.si ali izpolnite kontaktni obrazec preko zavihka "kontakt" zgoraj levo na tej strani.


Podrobno:

Za cevne odre je pred postavitvijo potrebno izdelati načrt odra, ki ga izdela projektant s seznama na Inženirski zbornici Slovenije.

Za tipske gradne odre naredi načrt postavitve strokovna oseba pri delodajalcu, ki je postavljavec odra. Na gradbišču je potrebno v času, ko se na njem nahaja gradbeni oder imeti Navodila za uporabo tipskega gradbenega odra, ki morajo vsebovati vse podrobnosti ki so bistvene za varnost odra (obremenitev tal, širina podlog, pogostost sidranja, pogostost in način zavetrovanja idr.).

Delavci, ki izvajajo montažo in demontažo gradbenega odra morajo biti zdravstveno pregledani in strokovno usposobljeni za postavljanje in razstavljanje delovnega odra.

Kontrolni listi odra se morajo stalno nahajati na gradbišču. Oder, ki ima v kontrolnem listu ugotovljene pomanjkljivosti se do odprave le teh ne sme uporabljati.

Na gradbišču se lahko postavi različne tipe gradbenih odrov glede na obremenitveni razred. Preglednica obremenitve:

razred  vrste del, katerim je namenjen dovoljena
obremenitev
(kN/m2)
minimalna
svetla širina
delovnega poda
(m)
1  namenjen za izvajanje pregledov in delo z lahkimi orodji brez obremenjevanja z   materialom 0.75 0.60
2  namenjen je nadzornemu delu in delu, ki ne vključuje zlaganja materiala razen najnujnejšega materiala za barvanje, čiščenje, zidanje ali štukaturska dela 1.50 0.60
3  namenjen je nadzornemu delu in delu, ki ne vključuje zlaganja materiala razen  najnujnejšega materiala za barvanje, čiščenje, zidanje ali štukaturska dela 2.00 0.60
4  namenjen za dela kot so zidarska dela, montaža betonskih elementov, štukaturska dela 3.00 0.90
5  namenjen za dela kot so zidarska dela, montaža betonskih elementov, štukaturska dela 4.50 0.90
6  namenjen za težja zidarska del in skladiščenje materiala 6.00 0.90