Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Koordinator na gradbišču za varnost na gradbišču

Kdo je koordinator na gradbišču:

 • Koordinator na gradbišču je oseba, ki ima veljavno licenco za opravljanje nalog koordiniranja. Njegova naloga je usklajevanje poteka del različnih izvajalcev, nadziranje izvajanje v Varnostnem načrtu predpisanih ukrepov in nalog izvajalcev.
 • Koordinatorja za varnost na gradbišču izbere investitor oziroma nadzornik projekta.
 • Koordinatorja ste dolžni imenovati vsakič, ko se na vašem gradbišču nahajata več kot dva izvajalca gradbeno obrtniških del.
 • Investitor je od leta 2002 soodgovoren za varnost na svojem gradbišču, saj je odgovoren za izdelavo varnostnega načrta in imenovanje koordinatorja.

Zakaj za izvajanje nalog koordinacije na gradbišču izbrati nas izbrati nas:

 • za področje varnosti na gradbiščnih in začasnih deloviščih smo strokovno usposobljeni;
 • imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja varnosti na gradbiščih;
 • smo ažurni in stalno dosegljivi;
 • storitve opravljamo za pošteno ceno;
 • ker vam ne bomo prodali več kot vaš objekt potrebuje;
 • ker lahko med gradnjo izvajamo tudi naloge koordinatorja v fazi izvajanja projekta;
 • ker so naše stranke z našimi storitvami zadovoljne in nas naročajo tudi za svoje naslednje projekte.

Cena: od 200 €/mesec + DDV


Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas pokličite na 041/733-363 ali 01/432 1078. Lahko nam pošljete tudi e-pošto na info@projekt-varnost.si ali izpolnete kontaktni obrazec.


Podrobno:

Z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200583&stevilka=3626) (v nadaljevanju "UREDBA") se je na področju Republike Slovenije uvedla nova regulativa, ki na področju gradbeništva ureja varno delo na novih osnovah. Bistvena novost je, da "Uredba" pri gradnji določi odgovornosti investitorjev, ki do leta 2002 (ko je bila sprejeta prva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih) niso odgovarjali za poškodbe delavcev in ostalih oseb, ki so utrpeli poškodbe na gradbišču ali celo izven njega (podrtje gradbenega odra na ulico ipd).


Dolžnosti investitorjev so:

1. Imenovanje koordinatorjev
2. Varnostni načrt
3. Prijava gradbišča

1. Imenovanje koordinatorjev

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Varnostni načrt je del dokumentacije PZI (projekt za izvedbo), zato je potrebno njegovo izdelavo naročiti pravočasno.
Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

2. Varnostni načrt

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

3. Prijava gradbišča

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča.


če potrebujete "Uredbo" zahtevane storitve nas lahko najdete preko teh podatkov:

http://www.projekt-varnost.si/osebna-izkaznica/