080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Zasnove in študije požarne varnosti

Kaj je zasnova požarne varnosti in kdaj potrebujemo študijo požarne varnosti:


Ko se odločate za gradnjo ali preureditev vašega objekta ali pridobivate gradbeno dovoljenje potrebujete enega od zgoraj omenjenih dokumentov.

Kvalitetna študija požarne varnosti in/ali zasnova požarne varnosti pripomore k cenejši gradnji in varnejšim pogojem bivanja, večjemu zadovoljstvu investitorja in uporabnikov objekta in posledično tudi manjši zadolženosti investitorja in k lažjemu zaprtju finančne konstrukcije projekta.


Zakaj za študijo požarne varnosti in/ali zasnovo požarne varnosti izbrati nas:

 • smo strokovno usposobljeni;
 • imamo dolgoletne izkušnje, zadovoljne stranke;
 • smo hitri, prijazni in ustrežljivi;
 • študija požarne varnosti in/ali zasnova požarne varnosti bo narejena v najkrajšem možnem času;
 • prilagodimo se vašim zahtevam;
 • spremembe pri nas narejene ocene tveganja obračunamo po opravljenih urah;
 • smo cenovno ugodni.

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25. Prosimo, da nas predhodno pokličite na
01 432 1078 ali 041/733-363. Lahko nam pošljete tudi e-pošto na info@projekt-varnost.si ali izpolnete kontaktni obrazec.

Podrobno:

Objekte razdelimo v smislu varstva pred požarom na tri sklope, požarno manj zahtevne, požarno zahtevne,(na osnovi Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07), ter požarno zelo zahtevne (na osnovi Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06; 66/06; Odl.US: U-I-202/05-11). Na osnovi te razdelitve je potreno za eleborate iz skupine I .in II. izvesti Zasnovo požarne varnosti za skupino III. pa  študijo požarne varnosti.

Dokumentacija požarne varnosti bo izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in bo vsebovala:

 • analiza lokacije s stališča požarnega varstva
 • vgrajeni materiali in instalacije
 • evakuacijske poti
 • razmestitev opreme in naprav za gašenje
 • opredelitev požarnih sektorjev
 • potencialni viri nastanka požara in eksplozije
 • zahteve glede odmikov objektov (obstoječa lokacija)
 • zahteve glede razdelitve objekta v požarne oz. dimne sektorje
 • zahteve glede požarne odpornosti gradbenih materialov
 • zahteve za strojne instalacije s stališča varstva pred požarom
 • zahteve za elektroinstalacije s stališča varstva pred požarom
 • zahteve za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite
 • zahteve za dostopne poti za potrebe gasilske intervencije
 • zahteve za evakuacijske poti
 • zahteve za opremo in naprave za gašenje
 • izračun požarnega rizika
 • izračun požarne obremenitve
 • grafične priloge rešitev predvidenih požarnovarnostnih ukrepov
Pokličite 031/572-779