Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas


Požarna varnost - požarni red


Požarni red


Kdaj potrebujemo požarni red:

  • ko uporabljate objekt ali del objekta in nimate določenih pravil ukrepov in ravnanja s stališča požrnega varstva v njem

Zakaj za izdelavo požarnega reda izbrati nas:

  • za področje požarne varnosti smo strokovno usposobljeni;
  • imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja požarnega varstva;
  • smo ažurni in stalno dosegljivi;
  • storitve opravljamo za pošteno ceno;
  • ker vam ne bomo prodali več kot vaš objekt potrebuje;
  • ker za vas lahko opravljamo storitve pooblaščene osebe za požrno varnost (tudi za objekte z visoko požrno obremenitvijo);
  • naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne. 

 

Cena: od 120 € + DDV

 

Kako do nas?

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas pokličite na 041/733-363 ali 01/432 1078.

Lahko nam pošljete tudi e-mail na info@projekt-varnost.si ali izpolnete kontaktni obrazec.

 

 

Podrobno:
 

IZRAČUN GASILNIH APARATOV - POŽARNA VARNOST
 

Za vaš objekt izdelamo izračun potrebnega števila gasilnih aparatov (GASILNIKOV). Požarna varnost je odvisna od izračuna EG (enot gasila).
 

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI - POŽARNA VARNOST
 

Za objekt, ki ga uporabljate, ali pa ste lastnik oziroma upravnik objekta, vam izdelamo oceno požarne ogroženosti. Ocena požarne ogroženosti je prvi korak za dosego cilja ki je: dobra požarna varnost. Ocena požarne ogroženosti je tudi nujna podlaga, da se izdela dober Požarni red. Požarna varnost je lahko dobra le če je Ocena požarne ogroženosti pravilno ugotovljena.
 

POŽARNI RED - POŽARNA VARNOST
 

Izdelamo Požarni red za vse vrste objektov, za katere je ta dokument predpisan z zakonodajo. To so stanovanjski poslovni in industrijski objekti, v katerih se izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. Požarni red izdelamo v skladu s Pravilnikom o požrnem redu (Ur. list RS št. 52/2007). Požarni red določi pravila varnega obnašanja v vam objektu. Dolžnost vsakega lastnika objekta oziroma uporabnika le tega je, da zagotovi za svoj objekt Požrni red. Le kvaliteten požarni red lahko zagotovi mirno spanje in bivanje v objektu. Požarna varnost bo dobra, le če bo dober Požarni red.
 

POŽARNI NAČRT - POŽARNA VARNOST
 

(1) Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požra oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.
(2) Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.
(3) Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov.

Požarni načrt je vključen v Požarni red. Požarni načrt nam omogoči požarno varnost.

Požarni načrt vam izdelamo v kolikor je ocena požarne ogroženost najmanj 3 (srednja požrna ogroženost ) ali pa je v objektu hkrati lahko več kot 100 ljudi.
 

NAČRT EVAKUACIJE - POŽARNA VARNOST
 

(1) Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto v primeru požara ali drugih nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položj ročnih javljalnikov požra.
(2) Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi oz. prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta zbirajo ali zadržujejo ljudje.
(3) V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžrske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.
(4) Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

Načrt evakuacije je vključen v Požarni red - je njegov sestavni del. Požarna varnost v večini objektov brez Načrta evakuacije ni možna.

Za izdelavo Načrta evakuacije nas kontaktirajte na: info@projekt-varnost.si
 

Vsi, ki imajo izdelan Evakuacijski načrt, so dolžni vsako leto izvesti tudi vajo evakuacije.
 

IZVEDBA ELABORATOV -  POŽARNA VARNOST:

-študija požarne varnosti
-zasnova požarne varnosti
-izkaz požarne varnosti