Varstvo pri delu

 PROJEKT VARNOST D.O.O. 
 TEL: 01 432 1078 
 GSM: 041 733 363 
 FAKS: 01 568 1172 
 EMAIL: info@projekt-varnost.si 

Delodajalci morajo svoje delavce usposabljati za varstvo pri delu in sicer ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo pomembno za varstvo pri delu.

Za vaš objekt izdelamo izračun potrebnega števila gasilnih aparatov, oceno požarne ogroženosti, požarni red za vse vrste objektov, požarni načrt in načrt evakuacije.

Z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se je na področju Republike Slovenije uvedla nova regulativa, ki na področju gradbeništva ureja varno delo na novih osnovah.

Izpit iz varstva pri delu.

Preko naše spletne strani lahko naročite servis gasilnih aparatov ali pa naročite povsem nove. Opravljamo servise na gasilnih aparatih proizvajalcev Gloria, Gallus, Pastor in ITPP Ribnica.

Test alkoholiziranosti na delovnem mestu izvedemo z aparatom AlcoQuant 6020, ki ima pridobljeno mnenje Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o ustreznosti aparata za kontrolo alkoholiziranosti.

Ocena tveganja se izdeluje z namenom identifikacije nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem procesu za posameznega delavca, ocenitve verjetnosti, resnosti in pogostosti posameznih dogodkov, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih.

Preko nas lahko naročite izdelavo opozorilnih tabel in nalepk, ki jih potrebujete v vašem delovnem okolju.


Kazalo strani || FAQ || Nastanek logotipa
2009 © Projekt-varnost.si. Vse pravice pridržane.