PROJEKT VARNOST D.O.O. 
 TEL: 01 432 1078 
 GSM: 041 733 363 
 FAKS: 01 568 1172 
 EMAIL: info@projekt-varnost.si 
 

Varnost pri delu

Kdaj potrebujemo usposabljanje za varnost pri delu:

 

 • Ob sklenitvi delovnega razmerja.
 • Ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto.
 • Ob uvedbi novih tehnologij.
 • Ob uvedbi novih delovnih sredstev.
 • Ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu.

 

Zakaj za varnost pri delu izbrati nas:

 • Za varnost pri delu smo ustrezno strokovno usposobljeni.
 • Imamo dolgoletne izkušnje, zadovoljne stranke ...
 • Teoretični in praktični preizkus usposobljenosti za varnost pri delu opravite na vašem delovnem mestu.
 • Prilagodimo se posebnostim delovnega mesta.
 • Smo cenovno ugodni

Kako do nas:

Obiščite nas v naših poslovnih prostorih v Ljubljani, na Kamniški ulici 25 ali nas pokličite na 041/733-363 ali 01/432 1078.

Lahko nam pošljete tudi email na info@projekt-varnost.si ali izpolnete kontaktni obrazec.

Več informacij o varnosti pri delu

Za delo na delovnih na delovnih mestih, kjer je možnost so poškodbe pri delu in verjetnost za zdravstvene okvare pogostejše mora delodajalec določiti obvezne preizkuse usposobljenosti za varno delo. Določitev se običajno zapiše v oceni tveganja (pripravi izvajalec Izjave o varnosti z oceno tveganja). Preverjanje znanja se mora izvajati v obdobju, ki je krajše od dveh let. Usposobiti je potrebno vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu, tudi tiste, ki delajo preko agencij za zaposlovanje, študentskih servisov, pogodb za določen čas ipd.

Usposabljanje delavcev za varno delo lahko naročite na info@projekt-varnost.si ali nas pokličete na 041/733-363 ali 01/432 1078.

Usposabljanje in preverjanje znanja organiziramo na vaših delovnih mestih.

PERIODIČNE PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA IN PERIODIČNI PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

Delodajalec je za ustrezno varnost pri delu dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme. Čas med posameznimi pregledi ne sme biti daljši od treh let.

Pod pregled delovne opreme spada vsa oprema, ki je priključena na energetski vir in hkrati ni ročno orodje.

Podjetje PROJEKT VARNOST D.O.O. izvaja meritve toplotnega okolja s preračunom indeksov toplotnega udobje, meritve osvetljenosti delovnega okolja s preračunom in ovrednotenjem, meritve hrupa v delovnem okolju s preračunom in predlaganimi ukrepi.

Periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede delovne opreme lahko naročite preko info@projekt-varnost.si ali s klikom na povezavo projekt-varnost.si/kontakt/

 

Poskrbite za vašo varnost pri delu.

STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU

Varnost pri delu pomeni, da je v podjetju prisoten strokovni delavec. Strokovni delavec je oseba, ki za delodajalca opravlja strokovnih nalog varstva pri delu.

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev.

Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:

 • Svetovanje glede sredstev za delo.
 • Svetovanje glede opremljanja delovnega mesta.
 • Izvaja ocenjevanje tveganja za posamezna delovna mesta.
 • Izvaja meritve toplotnih razmer, osvetljenosti, prahu, hrupa idr.
 • Pregleduje in ocenjuje delovno opremo.
 • Izvaja notranji pregled nad ukrepi varnosti pri delu.
 • Sestavlja in implementira Navodila za varno delo.
 • Pripravlja poročila za delodajalca glede zdravstvenega stanje in poškodb pri delu pri delodajalcu.
 • Usposablja delavce za varno delo.

Poskrbite za vašo varnost pri delu.

Pogodbo za opravljanje nalog strokovnega delavca lahko sklenete preko oddaje povpraševanja na projekt-varnost.si/kontakt/

PREVERJANJE ALKOHOLIZIRANOSTI NA DELOVNEM MESTU

Varnost pri delu se zagotavlja tudi z preverjanjem alkoholiziranosti. Na zahtevo delodajalca izvedemo preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu. Predhodno je potrebno urediti interne predpise pri delodajalcu.

Alkotester ima pridobljeno mnenje Inštituta za sodno medicino v Ljubljani o ustreznosti aparata za kontrolo alkoholiziranosti.

 

Kazalo strani || FAQ || Nastanek logotipa
2009 © Projekt-varnost.si. Vse pravice pridržane.